18 maja 2024

Strona główna

Logotyp: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych, certyfikowanych kursach edukacyjnych online. Masowe otwarte kursy edukacyjne (MOOC), które proponujemy dostępne są dla wszystkich chętnych.
Kursy zostały umieszczone na specjalnie utworzonej platformie Navoica.pl, której administratorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Autorami kursów są pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z Wydziału Studiów Edukacyjnych.