18 maja 2024

Autorzy

Autorzy kursu Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela:

prof. UAM dr hab. Natalia Walter – kierownik projektu
prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski
dr Agnieszka Iwanicka
dr inż. Mariusz Kąkolewicz
dr Anna Michniuk
mgr Agnieszka Barwicka

Autorzy kursu Sukces to nie przypadek. Zbuduj swoje kompetencje przedsiębiorcze:

prof. UAM dr hab. Małgorzata Rosalska
dr Izabela Cytlak
dr Magdalena Barańska
mgr Natalia Ulaniecka