18 kwietnia 2024

O projekcie

Logotyp: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt „WzMOOCnij swoje kompetencje”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 na „Kurs na MOOC” dotyczący stworzenia i realizacji kursów edukacyjnych w formie e-learningu

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy/RP, gospodarki i społeczeństwa 400 osób, będących niestandardowymi odbiorcami szkolnictwa wyższego.
Cel zostanie osiągnięty w wyniku realizacji projektu obejmującego swoim zakresem stworzenie i realizację kursów edukacyjnych w formie e-learningu, tj. dwóch masowych, otwartych kursów edukacyjnych (MOOC) dostępnych dla wszystkich chętnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 366 189,36 zł

Logotyp: wzmoocnij swoje kompetencje